Important telephone numbers in Macedonia

Ambulance

194

Police

192

Fire Brigade

193

Airport Skopje

+389 2 314 8300

Airport Ohrid

+389 46 252 821

Road assistance

+389 46 252 821

The country calling code of N. Macedonia is +389. Area codes should always be dialed, even within the country, because of the many fixed and mobile operators.

An example for calling telephones in Skopje, Republic of North Macedonia is as follows:

02 xxxxxxx (within Skopje)
02 xxxxxxx (within North Macedonia)
+389 2 xxxxxxx (outside North Macedonia)

Landline Area Codes in Macedonia

Network GroupCodeMunicipalities covered by code
Skopje 2 Greater Skopje: (Aerodrom, Centar, Saraj, Kisela voda, Gazi Baba, Butel, Šuto Orizari, Karpoš, Čair, Gorče Petrov), Aračinovo, Čučer-Sandevo, Ilinden, Petrovec, Sopište, Studeničani, Zelenikovo
Kumanovo 31 Kumanovo, Lipkovo, Kratovo, Kriva palanka, Rankovce, Staro Nagoričane
Štip 32 Štip, Probištip, Radoviš, Sveti Nikole, Konče, Karbinci, Lozovo
Kočani 33 Kočani, Berovo, Pehčevo, Vinica, Makedonska Kamenica, Zrnovci, Češinovo-Obleševo
Strumica 34 Strumica, Valandovo, Vasilevo, Bosilovo, Novo Selo, Dojran, Bogdanci, Gevgelija
Gostivar 42 Gostivar, Mavrovo and Rostuša, Vrapčište
Veles 43 Veles, Kavadarci, Negotino, Čaška, Gradsko, Rosoman
Tetovo 44 Tetovo, Jegunovce, Bogovinje, Brvenica, Tearce, Želino
Kicevo 45 Kičevo, Makedonski Brod, Plasnica
Ohrid 46 Ohrid, Struga, Vevčani, Debarca, Debar, Centar Župa
Bitola 48 Prilep, Kruševo, Krivogaštani, Dolneni